مجتمع ونک پرایم

  • متراژ: 10000 مترمربع

  • کاربری: ادرای

  • مکان: تهران (ونک)

موارد انجام شده در پروژه اجرای نمای مجتمع ونک پرایم به قرار زیر است:

  •  مشاوره ، نقشه برداری ، ارائه نقشه های شاپ دراوینگ و دفترچه محاسبات ، سفارش گذاری و اجرای کلیه مصالح ، خدمات فنی و مهندسی و  نظارت تا مرحله تحویل نهایی پروژه مجتمع ونک پرایم
  • اجرای نمای آجر 10000 متر مربع
  • اجرای زیر سازی آهنی 85000 کیلو گرم