مجتمع مسکونی تاجیکی

 • متراژ: 4030 مترمربع

 • کاربری: مسکونی

 • مکان: تهران (کامرانیه)

فعالیت های ما در پروژه مجتمع مسکونی تاجیکی به شرح زیر بوده است:

 • مشاوره ، نقشه برداری ، ارائه نقشه های شاپ دراوینگ و دفترچه محاسبات ، سفارش گذاری و اجرای کلیه مصالح ، خدمات فنی و مهندسی و  نظارت تا مرحله تحویل نهایی پروژه
 • تهیه و اجرای نمای کرتین وال 1100 متر مربع
 • تهیه و اجرای سنگ خشک 1500 متر مربع
 • تهیه و اجرای سرامیک خشک 700 متر مربع
 • تهیه و اجرای ورق کامپوزیت و ورق آهنی 300 متر مربع
 • اجرای ترمو وود 300 متر مربع
 • تهیه و اجرای درب و پنجره های مونوریل
 • طراحی و اجرای جان پناه روی بالکنها 130 متر مربع