مجتمع تجاری تفریحی رضا

  • متراژ: 5200 متر

  • کاربری: تجاری-تفریحی

  • مکان: اردبیل (سرعین)

موضوع همکاری در پروژه مجتمع تجاری تفریحی رضا شامل موارد زیر بوده است:

  • مشاوره ، نقشه برداری ، ارائه نقشه های شاپ دراوینگ و دفترچه محاسبات ، سفارش گذاری و اجرای کلیه مصالح ، خدمات فنی و مهندسی و  نظارت تا مرحله تحویل نهایی پروژه
  • تهیه و اجرای نمای کامپوزیت 3000 متر مربع
  • تهیه و اجرای نمای کرتین وال 1700 متر مربع
  • تهیه و ساخت درب های تجاری 500 متر مربع