مجتمع مسکونی گلچین

  • متراژ: 800 مترمربع

  • کاربری: مسکونی

  • مکان: تهران (ازگل)

موضوع همکاری در پروژه مجتمع مسکونی گلچین به شرح زیر بوده است:

  •  مشاوره ، نقشه برداری ، ارائه نقشه های شاپ دراوینگ و دفترچه محاسبات ، سفارش گذاری و اجرای کلیه مصالح ، خدمات فنی و مهندسی و  نظارت تا مرحله تحویل نهایی پروژه
  • اجرای سنگ خشک 800 متر مربع